Stroke Service Breda

Een beroerte ofwel CVA (cerebro vasculair accident) is met zijn zware ziektelast en hoge zorgkosten één van de meest ingrijpende ziekten in Nederland. Jaarlijks worden circa 27.000 mensen door een beroerte getroffen. Daarvan overlijdt eenderde; tweederde wordt in het ziekenhuis opgenomen. 60% Daarvan ondervindt na een halfjaar matige of ernstige beperkingen. Daarmee is de beroerte de derde doodsoorzaak en één van de meest invaliderende aandoeningen. Volgens demografische ramingen zal het aantal mensen met een beroerte in 2015 met 35 tot 45% stijgen naar ongeveer 36.000 CVA-patiënten per jaar. Bovendien overleven relatief steeds meer mensen een beroerte. (Edisse-studie, ZonMw / 2001)

De zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad staat sinds midden jarig negentig sterk in de belangstelling. Een meer doelgerichte zorg in de vorm van een regionale stroke service kan het aantal sterfgevallen als gevolg van beroerte verminderen en de kwaliteit van leven na een beroerte verhogen. Net als elders in het land wilden zorgverleners in de regio Breda de zorg aan CVA-patiënten beter aanpakken. In 2001 - dus al vóór het bestaan van de Annevillegroep - is het initiatief genomen om de locale stroke services in Oosterhout en Breda ineen te vlechten tot één regionale stroke service voor Breda en omstreken.

Tegelijkertijd startte de tweede tak van het CBO-DOORBRAAK-project transmurale CVA-zorg. De regio Breda e.o. was hierin één van de deelnemers. Het DOORBRAAK-project wilde via kortlopende verbeteracties blijvende verbeteringen in de zorg voor CVA-patiënten realiseren. Het bood dus uitstekende handvatten om het regionale project voortvarend aan te pakken.

In 2006 is Stroke Service Breda e.o. lid geworden van het landelijk kennisnetwerk CVA. Doel van dit netwerk is om landelijk de verdere verbetering van de zorg voor CVA patiënten te stimuleren. Dit in de lijn van de uitkomsten van de Helsingborg Consensus Conference on European Stroke Strategies van eind maart 2006. Het kennisnetwerk wil dit doel onder andere realiseren door het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen, het rapporteren over bepaalde kwaliteitsindicatoren én de opzet van een scholingsprogramma, centraal en/of decentraal. 

Op 1 januari 2009 is de projectfase afgesloten en is de Stroke Service Breda e.o. geborgd  in het Amphia Ziekenhuis. Er is een sluitende CVA-zorgketen in de regio Breda e.o. gerealiseerd. Veelbelovende resultaten IAT-procedure
bij herseninfarct
Lees hier het verhaal van Paul de Sterke